ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η IRIS παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών μεταφοράς έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων. Διαθέτει 8 ιδιόκτητα φορτηγά που καλύπτουν σχεδόν όλη τη γκάμα ωφέλιμου φορτίου και ανάγκης μεταφοράς, που είναι πιθανόν να προκύψει ή να ζητηθεί. 

 Με ταχύτητα, ακρίβεια στον χρόνο παράδοσης και συνέπεια ως προς τη συμφωνία, τα τελικά προϊόντα μεταφέρονται στους τόπους που υποδεικνύονται από τους πελάτες μας, με κεντρικό συντονιστή το γραφείο κίνησης της εταιρείας.