ΤΜΗΜΑ ΕΝΘΕΣΕΩΝ

Βασικός στόχος του τμήματος ενθέσεων της IRIS είναι η παροχή δυνατότητας στους πελάτες της εταιρείας για on-line ένθεση εντύπων στις εφημερίδες. 

Το τμήμα αναλαμβάνει την ένθεση προεκτυπώσεων εφημερίδων, ενθέτων, διαφημιστικών, περιοδικών και λοιπών εντύπων, με on-line διαδικασία, σε εφημερίδες οι οποίες εκτυπώνονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Η ένθεση πραγματοποιείται αυτόματα από τέσσερις υπερσύγχρονες γραμμές ένθεσης της ελβετικής εταιρείας FERAG, με δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 8 διαφορετικών εντύπων ανά εφημερίδα. 

Οι υπηρεσίες ένθεσης μπορούν να επεκταθούν χειρωνακτικά και να υλοποιηθούν ενθέσεις βιβλίων, συσκευασμένων προϊόντων (DVD – CD κλπ.), τοποθετήσεις εξωφύλλων (Wrap κλπ.), επικολλήσεις και άλλες ειδικές εργασίες, πάντα σε χρόνους που να ανταποκρίνονται στην παραγωγή των εφημερίδων.