ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πρόσφατα η IRIS δημιούργησε την εταιρεία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε. με συμμετοχή 51% της IRIS και 49% του Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. 

Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με την συσκευασία εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, προϊόντων όπως δώρα, DVD, CD μεγάλα αντικείμενα και ενθετικές εργασίες. 

 Η IRIS συνεργάζεται επίσης και με τις δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, οι οποίες είναι η Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΓΩΓΟΣ Α.Ε και η GENERAL PACK Α.Β.Ε. 

Η τεράστια παραγωγική τους δυναμικότητα, η πολυετής εμπειρία, σε συνδυασμό με την μακροχρόνια συνεργασία τους με την IRIS, καθώς και η συντονιστική επίβλεψη του τομέα οργάνωσης παραγωγής της εταιρείας μας, εξασφαλίζει στους πελάτες ταχύτητα, οικονομία, μεγάλη ποικιλία προτάσεων και λύσεων με σκοπό την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Οι δύο συνεργαζόμενες εταιρείες βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων από το εργοστάσιο της IRIS, γεγονός που εκμηδενίζει τον απαιτούμενο χρόνο μεταξύ των παραγωγικών σταδίων.