ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας εστιάζονται στα εξής σημεία: 

  • Διατήρηση του υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας και της ηγετικής θέσης της IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. στην αγορά, με αιχμές την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία.
  • Προσπάθεια να γίνει η εκτύπωση προσιτή σε πελάτες οποιουδήποτε μεγέθους.
  • Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης της εταιρείας στην ελληνική αγορά.
  • Διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές & εργαζόμενους.
  • Παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, με την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, έχοντας ως βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό την υλοποίηση των πλέον απαιτητικών παραγωγών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
  • Διαρκής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες συνθήκες εργασίας που προκύπτουν από την είσοδο των νέων τεχνολογιών.