ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η έδρα της εταιρείας και οι κεντρικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής, σε ιδιοκτήτη έκταση 62.000 τ.μ., ενώ στα Οινόφυτα Βοιωτίας υπάρχουν επίσης αποθηκευτικοί χώροι χάρτου 5.000 τ.μ..

Στο Κορωπί οι στεγασμένοι χώροι ανέρχονται σε 38.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν:

  • τις εκτυπωτικές εγκαταστάσεις εφημερίδων, περιοδικών, διαφημιστικών, βιβλίων κλπ., • μέρος των αποθηκών χάρτου, 
  • την τεχνική υποστήριξη,
  • τους χώρους ένθεσης και αποστολής εφημερίδων, 
  • τις αποθήκες βοηθητικών υλών, καθώς και
  • τα γραφεία της διοίκησης. 
 Μερικές από τις «κρυφές» λεπτομέρειες που συμβάλλουν στο μοναδικό προφίλ της IRIS και στον τομέα των εγκαταστάσεων είναι: 

  • τα υπερσύγχρονα συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
  • ο κλιματισμός σε όλους τους χώρους παραγωγής
  • τα σύγχρονα ηχομονωμένα control room 
  • το συνεχώς εξελισσόμενο BMS
  • τα συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος • τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 6.000 kW