ΕΝΘΕΣΗ

Η IRIS παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της για on-line ένθεση εντύπων στις εφημερίδες. Αναλαμβάνει την ένθεση προεκτυπώσεων εφημερίδων, ενθέτων, διαφημιστικών, περιοδικών και λοιπών εντύπων, με on-line διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε εφημερίδες που εκτυπώνονται στις εγκαταστάσεις της. 

 Η ένθεση γίνεται αυτόματα από τέσσερις υπερσύγχρονες γραμμές ένθεσης της ελβετικής εταιρείας FERAG, με δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 8 διαφορετικών εντύπων ανά εφημερίδα. 

 Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες ένθεσης μπορούν να επεκταθούν χειρωνακτικά και να υλοποιηθούν ενθέσεις βιβλίων, συσκευασμένων προϊόντων (DVD – CD κλπ.), τοποθετήσεις εξωφύλλων (Wrap κλπ.), επικολλήσεις και άλλες ειδικές εργασίες, πάντα σε χρόνους που να ανταποκρίνονται στην παραγωγή των εφημερίδων.