ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. κατάφερε να δώσει νέα μορφή στα στενά δεδομένα της ελληνικής τυπογραφίας, να ανοίξει σημαντικούς καινούργιους δρόμους σε αυτό που ονομάζεται «έντυπη επικοινωνία» και να κατέχει σήμερα κορυφαία θέση μεταξύ των εκτυπωτικών μονάδων, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορικής πορείας της IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε., από την ίδρυσή της έως και σήμερα, είναι:

1991: Η εταιρεία ιδρύεται ως μια μικρή εκτυπωτική μονάδα στη Μεταμόρφωση Αττικής. 
1998: Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. εξαγοράζει το 100% της εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει τις εκτυπωτικές δραστηριότητες του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ.
1999: Ενσωματώνεται στην IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ο αποσχισθείς εκτυπωτικός κλάδος της μητρικής εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., με παράλληλη ενσωμάτωση του προσωπικού, της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του. Παράλληλα ξεκινά η ανέγερση της νέας εκτυπωτικής μονάδας «ΤΣΕΦΛΙΚΙ» στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
2000: Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. αποκτά, μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, το 30% της IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.. Στο υψηλού επιπέδου ανθρωπινό δυναμικό της εταιρίας προστίθενται ικανά και έμπειρα στελέχη από την ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.. Την ίδια περίοδο ξεκινά η ανέγερση της νέας εκτυπωτικής μονάδας στο Κορωπί Αττικής, στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων εκδοτικών ομίλων της χώρας.
2003: Πραγματοποιείται συγχώνευση δια εξαγοράς της εταιρείας ORAPRESS Α.Β.Ε.Ε.
2006: Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. αποκτά, με μεταβίβαση από την ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., επιπλέον 20% της εταιρείας IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω μεταβίβασης η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. και η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. κατέχουν η καθεμία το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
2008:
Ολοκληρώνεται η μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων του εργοστάσιου «ΤΣΕΦΛΙΚΙ» των Οινοφύτων στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο του Κορωπίου.
2010: Τον Νοέμβριο του 2010 η IRIS εξαγόρασε το 51% της Ν. ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. από την ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε..
2011: Τον Ιανουάριο του 2011 η IRIS δημιούργησε την εταιρεία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε. με συμμετοχή 51% της IRIS και 49% του Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.
2019: Η ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. απέκτησε το 50% της εταιρείας IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.