ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανολογικός εξοπλισμός προεκτύπωσης:

  • 2 διπλά συστήματα workflow (printing portal)
  • 4 έξοδοι CTP εφημερίδων
  • 3 έξοδοι CTP περιοδικών & διαφημιστικών 
Μηχανολογικός εξοπλισμός εκτύπωσης: 

  • 6 κυλινδρικά πιεστήρια της KOENIG & BAUER τύπου COMET με δυνατότητα παραγωγής εφημερίδων έως 80 σελ. tabloid – εκ των οποίων 48 τετράχρωμες και δυνατότητα on-line συρραφής με καρφίτσα. Όλα τα πιεστήρια διαθέτουν στεγνωτήρες θερμού αέρα και παρέχουν τη δυνατότητα 16 τετράχρωμες σελίδες να έχουν εκτύπωση εφάμιλλη των περιοδικών (HeatSet).
  • 4 γραμμές ένθεσης εφημερίδων, διαφημιστικών και περιοδικών της εταιρείας FERAG με δυνατότητα διαχείρισης έως και 8 διαφορετικών εντύπων.
  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της MAN ROLAND τύπου LITHOMAN III, 32 σελίδων, με δυνατότητα εκτύπωσης 4 χρωμάτων, on-line συρραφής με καρφίτσα, on-line ξακρίσματος και σύστημα αυτόματης αλλαγής εκτυπωτικών πλακών.
  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της MAN ROLAND τύπου ROTOMAN N, 16 σελίδων, με δυνατότητα εκτύπωσης 5 χρωμάτων, διπλωτική μηχανή που παρέχει όλες τις πιθανές εκδοχές διπλώματος, on-line βιβλιοδεσία με κόλλα, φυλλοκοπ. 
  • 1κή μηχανή (sheeter) και σύστημα ημιαυτόματης αλλαγής εκτυπωτικών πλακών.
  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της MAN ROLAND τύπου LITHOMAN IV, 32 σελίδων, με δυνατότητα εκτύπωσης 5 χρωμάτων, διπλωτική μηχανή που παρέχει όλες τις πιθανές εκδοχές διπλώματος, on-line βιβλιοδεσία με κόλλα και σύστημα ημιαυτόματης αλλαγής εκτυπωτικών πλακών.
  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της KOENIG & BAUER τύπου COMPACTA 408, 32σελίδων με δυνατότητα εκτύπωσης 4 χρωμάτων.