ΤΜΗΜΑ PREPRESS & CTP

Σκοπός του τμήματος είναι αφενός η παραλαβή ψηφιακών αρχείων από τους πελάτες, τα οποία να πληρούν τις εκτυπωτικές προδιαγραφές της ΙRIS και αφετέρου η τροφοδοσία των εκτυπωτικών μηχανών με ποιοτικά ελεγμένες εκτυπωτικές πλάκες (τσίγκους) σε έγκαιρους χρόνους. 

Υποστήριξη πελατών 
Το τμήμα απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη ώστε να παρέχει, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, κάθε δυνατή βοήθεια στους πελάτες, σε επίπεδο χρήσης προγραμμάτων DTP, αλλά και τυπογραφίας γενικότερα. Το τμήμα υποστήριξης πελατών χωρίζεται παραγωγικά σε δύο τομείς: τον τομέα των εφημερίδων και ημιεμπορικών εντύπων και τον τομέα των περιοδικών και εμπορικών εντύπων. 

Και οι δύο τομείς έχουν την ίδια βασική παραγωγική δομή, ενώ το προσωπικό είναι ενιαίο και εξυπηρετεί και τους δύο τομείς ανάλογα με τις παραγωγικές ανάγκες. 

Ασφάλεια παραγωγής, επεκτασιμότητα, συνδεσιμότητα
Το τμήμα, ενώ είναι χωρισμένο παραγωγικά σε δύο τομείς με διαφορετικά συστήματα, εντούτοις είναι δομημένο έτσι ώστε κάθε τομέας να μπορεί να λειτουργεί αδιάλειπτα σε περιπτώσεις ανάγκης-βλάβης, με το 50% του μηχανολογικού εξοπλισμού του. Παρ` όλα αυτά υπάρχει και η δυνατότητα, ο τομέας των περιοδικών και των εμπορικών εκτυπώσεων να καλύψει μέρος ή και το σύνολο της παραγωγής και του τομέα των εφημερίδων- ημιεμπορικών εντύπων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 Όλα τα συστήματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, αυτό να είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο. Είναι εξίσου σημαντικό ότι τα συστήματα παραγωγής του τμήματος μπορούν να συνδεθούν με τους πελάτες της εταιρείας με κάθε προσφερόμενη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία.