ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Υπεύθυνο για την ανάπτυξη και προώθηση των πωλήσεων της IRIS είναι το εμπορικό τμήμα που δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη του υποστηρίζουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και προσεγγίζουν νέους, εξετάζουν μαζί τις ανάγκες τους και προωθούν την ιδανική και πιο οικονομική λύση στις απαιτήσεις τους. 

 Τα εξειδικευμένα στελέχη του εμπορικού τμήματος παρακολουθούν την αγορά και καταγράφουν όλες τις νέες τάσεις. Μελετούν μεγέθη και μερίδια, οργανώνουν και επεξεργάζονται έρευνες αγοράς, με τελικό στόχο πάντα την περαιτέρω διεύρυνση και αναβάθμιση της πελατειακής βάσης της εταιρείας και την διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες.