ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες της η IRIS έχει επιλέξει ως στρατηγικούς συνεργάτες, εξειδικευμένες εταιρείες, κορυφαίες η κάθε μία στον χώρο που δραστηριοποιείται. 

 Η IRIS συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες των επιμέρους σταδίων παραγωγής με αποτέλεσμα την διασφάλιση τόσο της ποιότητας του τελικού προϊόντος, όσο και του χρόνου παράδοσης.

 Οι κυριότερες από τις συνεργαζόμενες εταιρίες, ανά τομέα εξειδίκευσης, είναι: 

  • INK PAPER Α.Ε.: επίπεδες εκτυπωτικές εργασίες.
  • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.: επίπεδες εκτυπωτικές εργασίες, τελειοποίηση (UV, πλαστικοποίηση, βερνικοποίηση και άλλες ειδικές επεξεργασίες τελειοποίησης). 
  • MS PRESS Α.Ε.: επίπεδες εκτυπωτικές εργασίες, τελειοποίηση (UV, πλαστικοποίηση, βερνικοποίηση και άλλες ειδικές επεξεργασίες τελειοποίησης). 
  • Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: βιβλιοδεσίες κόλλας και καρφίτσας.
  • ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.: καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες.
  • GENERAL PACK A.Β.E.: συσκευασίες εντύπων, προϊόντων και ενθετικές εργασίες και καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες. 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η παραγωγική δυνατότητα και η πολύχρονη εμπειρία των ανωτέρω συνεργατών, σε συνδυασμό με τον ποιοτικό έλεγχο, που ασκείται από εξειδικευμένα στελέχη της IRIS, εξασφαλίζουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, ακόμα και στις πλέον απαιτητικές εκτυπωτικές και λοιπές εργασίες.