ΒΙΒΛΙΑ

Στην IRIS εκτυπώνονται βιβλία κάθε είδους, όπως εγκυκλοπαίδειες, ταξιδιωτικά, λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδικά, καθώς και ο Χρυσός Οδηγός και μεγάλος αριθμός σχολικών βιβλίων, σε διάφορα σχήματα και με διαφορετικού τύπου ειδικές βιβλιοδεσίες. Εκτός της κλασικής βιβλιοδεσίας με κόλλα, αναλαμβάνονται εργασίες που απαιτούν καλλιτεχνική βιβλιοδεσία ή βιβλιοδεσία με κόλλα ειδικών προδιαγραφών (Pur). Τα βιβλία παράγονται σε μεγάλες ποσότητες με χαμηλό κόστος και η ποιότητα τους είναι εφάμιλλη της ποιότητας των βιβλίων που εκτυπώνονται σε μικρές μονάδες τυπογραφίας.